Dziś jest 22 września 2021

Widzimy Twoje indywidalne potrzeby...

Komleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji

Outsourcing IT

Sprzęt komputerowy

Bezpieczeństwo

Kreacje WWW

Hosting

Outsourcing IT

Firma home2.pl specjalizuje się w outsourcingu usług informatycznych, który w istotny sposób pozwala obniżyć koszty związane z zarządzaniem całą infrastrukturą teleinformatyczną w przedsiębiorstwie. świadcząc usługi outsourcingowe umożliwiamy naszym klientom skupienie się na osiąganiu głównych celów związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością. 

Zakres usług

Przedmiotem oferty jest propozycja kompleksowej obsługi informatycznej firmy w formie pełnego lub częściowego outsourcingu usług informatycznych. Te działania poprzez stały nadzór i opiekę nad infrastrukturą teleinformatyczną klienta mają na celu maksymalne ograniczenie jej awaryjności.

Metody działania

W celu zapewnienia efektywnej i nieprzerwanej pracy sprzętu komputerowego, w skład pracowników obsługujących firmy wchodzą doświadczeni inżynierowie firmy home2.pl dedykowani do opieki serwisowej. Wszelkie problemy zgłaszane są do przydzielonego inżyniera systemowego, którego obowiązkiem jest zapewnienie pomocy technicznej i nadzór nad przebiegiem jej realizacji. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i w zależności od potrzeb podejmowane są odpowiednie kroki wg następującej procedury:

Ponadto w ramach umowy serwisowej firma home2.pl oferuje stałe wizyty serwisowe w siedzibie klienta, w celu rozwiązywania bieżących problemów oraz monitorowania poprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej.

Zakres opieki serwisowej

W ramach stałego serwisu informatycznego oraz wsparcia dla użytkowników home2.pl zapewnia:

Korzyści dla Klienta

W ramach stałego serwisu informatycznego oraz wsparcia dla użytkowników home2.pl otrzymujemy:

Wycena - umowa serwisowa

Umowy są indywidualnie negocjowane z klientem w zależności od wielkości i struktury teleinformatycznej firmy, zapotrzebowania na nasze usługi, rodzaju i czasu ich trwania.
Wycena umowy serwisowej jest tworzona na podstawie następujących kryteriów:

Wycena - pomoc serwisowa doraźna

W ramach tego rodzaju pomocy oferujemy podobny zakres usług jak w przypadku stałej opieki serwisowej. Pomoc doraźa polega na wykonaniu jednorazowych usług u klienta. Koszty pomocy doraźnej uzależnione są tylko od liczby godzin, zakresu oraz rodzaju wykonanych prac. W tym przypadku ceny uzależnione są w większości przypadków od liczby roboczych godzin potrzebnych na wykonanie zadanej usługi.

Dokładne wyceny oraz oferty można otrzymać kontaktując się na adres e-mail biuro@home2.pl oraz telefonicznie pod nr 667 757 477. 

 
facebook